GRAB A CHAIR!

Welkom!

Pak een stoel, schuif aan en doe mee! Wees deel van Leeuwarden Friesland 2018, en geniet van de Europese Culturele hoofdstad van 2018!

‘Grab a chair!’ is een gastvrij community based project over ontmoeting en verbinding en laat je anders naar je omgeving kijken. Het laat je anders kijken naar je houding ten opzichte van de mensen om je heen en naar afvalstromen en het milieu. Met een open houding en een creatieve blik maken we de wereld een leukere, inspirerender plek om te zijn!

Daarom is Grab a Chair onder te verdelen in twee deelprojecten: Grab a Chair!, het stoelenproject! Waar de nadruk ligt op ontmoeten en verbinding en Plastic Lab Leeuwarden waar de nadruk ligt op recycling, innovatie en bewustwording.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân